Skip to content

Dit is het verschil tussen een functionerings- en beoordelingsgesprek

Leestijd: 4 minuten

De twee begrippen worden vaak snel door elkaar gegooid: een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek. Maar weet jij als empathische klantcontactmedewerker wel wat het verschil is tussen een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek is? Goed om alle ins-and-outs over deze momenten te weten gezien het feit de voorbereidingen per gesprek ook anders zijn.

In dit artikel bespreken we de verschillen en leggen we uit hoe je je het best op deze gesprekken kunt voorbereiden.

Navigeer snel naar

Een functioneringsgesprek versus een beoordelingsgesprek

De verschillen tussen een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek kunnen soms vrij onduidelijk zijn. We zijn vaak geneigd om deze termen door elkaar te gebruiken. Vaak ook niet gek, want in beide gesprekken gaat het om een formeel gesprek met je leidinggevende. Echter zit er wel degelijk een verschil tussen beide bijkomstigheden. In onderstaande alinea’s zoomen we verder in op beide gesprekken.

Het doel van een functioneringsgesprek

Tijdens dit gesprek wordt het functioneren van de werknemer evenals de werkgever besproken. Er komen vaak verschillende onderwerpen aan bod, zoals je inzet, functioneren, de manier waarop je communiceert met collega’s en de sfeer op de werkvloer. Ook kan een leidinggevende vragen wat je nodig hebt om beter of efficiënter te kunnen werken en wat hij of zij voor jou kan betekenen.

Zaken die verder aan bod komen zijn bijvoorbeeld een gezonde balans tussen werk en privé en hoe je geholpen zou worden bij dagelijkse zaken die beter of efficiënter kunnen. De functioneringsgesprekken helpen een manager in dat geval om een idee te krijgen van alle zaken die gaande zijn op de werkvloer. Het functioneringsgesprek vindt meestal twee keer per jaar plaats.

Voorbereiden op een functioneringsgesprek

Mocht je je in de situatie bevinden dat je bent uitgenodigd voor een functioneringsgesprek, dan komt dit blog met de nodige tips mooi op tijd jouw kant opwaaien. Een goede voorbereiding zorgt voor een relaxter gesprek. Hieronder onze tips voor jou:

1. Schrijf van te voren gespreksonderwerpen op

Een goede voorbereiding is het halve werk. Check daarom welke agendapunten je zelf wenst te bespreken. Maar ook de punten van je leidinggevende opnemen op deze agenda is een handige zet.

2. Denk na over jouw toekomst

Heb je bepaalde doelen die je wilt bereiken? Of wil je vaardigheden en nieuwe skills ontplooien? Heb dit goed scherp. Wat is hiervoor nodig? Tijdens het functioneringsgesprek krijg jij de kans om deze onderwerpen met jouw leidinggevende te bespreken.

Het doel van een beoordelingsgesprek

Ook hier zegt de naam het eigenlijk al: tijdens een beoordelingsgesprek worden jouw prestaties van de afgelopen periode beoordeeld. Een beoordelingsgesprek heeft een oordelend karakter. In dit gesprek vertelt je leidinggevende wat hij of zij van je prestaties vindt en of er consequenties zijn verbonden aan die manier van werken. Het is een eenzijdig gesprek. Je werkgever zal dus voornamelijk zelf het woord nemen. In sommige cao’s of bedrijfsregelingen is bepaald waarop de leidinggevende de werknemers mag beoordelen. Dat geeft werknemers ook de mogelijkheid om te kunnen bepalen of ze eerlijk beoordeeld zijn. Deze gesprekken vinden meestal aan het eind van het jaar plaats. Hierbij blikt jouw leidinggevende terug op het afgelopen jaar.

Voorbereiden op een beoordelingsgesprek

Mocht je binnenkort een beoordelingsgesprek ingepland hebben staan, dan is zijn de volgende voorbereidingstip mogelijk waardevol.

1. Bereid je voor op de agendapunten

Vraag aan je leidinggevende welke onderwerpen er tijdens dit gesprek aan bod komen. Zijn deze punten er niet? Denk dan zelf na over mogelijke punten. Je kunt altijd de notities van vorige beoordelingsgesprekken (of functioneringsgesprekken) doornemen.

2. Een kritische terugblik op het afgelopen jaar

Hoe vond je de afgelopen periode gaan? Is het gelukt om jouw vorige doelen te behalen? Denk hier goed over na en bereid deze antwoorden voor. Blik terug op de mooie dingen, maar ook op de dingen die niet zo goed gingen.

Grootste verschillen functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek

We hebben je meegenomen in de verschillende gesprekken. De belangrijkste verschillen tussen een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek zijn:

  1. Een functioneringsgesprek is vaak informeel en een beoordelingsgesprek formeel.
  2. Een functioneringsgesprek heeft geen gevolgen voor je arbeidsvoorwaarden of salaris. Een beoordelingsgesprek kan dit wel hebben.
  3. Een functioneringsgesprek is een open gesprek tussen de werknemer en de werkgever. Een beoordelingsgesprek is een beoordeling.

Conclusie: bereid je goed voor

Gebruik deze tips om jouw volgende functionerings- of beoordelingsgesprek voor te bereiden. Wanneer er nog geen gesprekken op de planning staan, maar je toch op zoek bent naar een nieuwe baan, werp dan gerust een blik op onze sollicitatiepagina.

Back To Top